Numer mieszkania:
NR 11
Wolne
Powierzchnia:
52,14 m2
Cena
391.050 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 12
Wolne
Powierzchnia:
47,07 m2
Cena
369.499,50 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 13
Wolne
Powierzchnia:
62,5 m2
Cena
481.250 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 14
Wolne
Powierzchnia:
44,94 m2
Cena
348.285 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 15
Wolne
Powierzchnia:
52,14 m2
Cena
398.871 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 16
Wolne
Powierzchnia:
47,07 m2
Cena
374.206,50 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 17
Wolne
Powierzchnia:
62,43 m2
Cena
490.075,50 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 18
Wolne
Powierzchnia:
44,94 m2
Cena
352.779 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 19
Wolne
Powierzchnia:
52,14 m2
Cena
404.085 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 20
Wolne
Powierzchnia:
47,21 m2
Cena
382.401 zł brutto