Numer mieszkania:
NR 1
Wolne
Powierzchnia:
30,83 m2
Cena
221.976 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 2
Wolne
Powierzchnia:
48,98 m2
Cena
367.350 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 3
Wolne
Powierzchnia:
34,49 m2
Cena
258.675 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 4
Wolne
Powierzchnia:
47,07 m2
Cena
357.732 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 5
Wolne
Powierzchnia:
62,50 m2
Cena
468.750 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 6
Wolne
Powierzchnia:
44,94 m2
Cena
339.297 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 7
Wolne
Powierzchnia:
52,14 m2
Cena
385.836 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 8
Wolne
Powierzchnia:
47,07 m2
Cena
364.792 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 9
Wolne
Powierzchnia:
62,5 m2
Cena
475.000 zł brutto
Numer mieszkania:
NR 10
Wolne
Powierzchnia:
44,94 m2
Cena
343.791 zł brutto